เนื่องด้วยในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 08.00 น. (กลางคืนวันเสาร์)

จะดำเนินการปิดระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) เพื่อดำเนินการปรับปรุงรุ่นเวอร์ชั่นที่ให้บริการ

โดยจะส่งผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้